Contact us |


หากครั้งหนึ่งคุณเคยประทับใจกับประสบการณ์เชิงวิชาการและมิตรภาพดีดีระหว่างนักเรียนไทยทั่วยุโรประหว่างการประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรป (TSAC) ครั้งก่อนๆ ไม่ว่าจะเป็นที่เนเธอร์แลนด์ เยอรมัน หรือฝรั่งเศส

พวกเรากลุ่มนักเรียนไทยในสวีเดนมีความยินดีขอเชิญทุกท่านได้มาสัมผัส TSAC 2015 ภายใต้แนวคิด “Green Research for Sustainable Thailand: วิจัยสีเขียวเพื่อไทยยั่งยืน” ที่ทุกท่านจะได้รับฟังการบรรยายจากวิทยากรรับเชิญ ผู้เชี่ยวชาญในประเด็นสถานการณ์การบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีที่มีการใช้ที่ประเทศสวีเดนในปัจจุบัน รวมทั้งการอภิปรายในสหสาขาวิชาจากงานวิจัยอันหลากหลายของนักเรียนไทยในประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป ที่สนใจเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ที่พร้อมจะให้ทุกท่านได้เรียนรู้

พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้ต้อนรับทุกท่านเข้าร่วมการประชุมวิชาการนักเรียนไทยในทวีปยุโรปครั้งที่ ๔ ที่เมืองอุปซอลา ประเทศสวีเดน ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘