Contact us |

Sightseeing

ในวันสุดท้ายของการประชุม TSAC 2015 เราจะจัดให้มีการนำเที่ยวชมเมืองอุปซอลารวมไปถึงสต๊อกโฮล์ม(ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) และมีโปรแกรมทัวร์ให้เลือกดังต่อไปนี้

เที่ยวเมืองหลวง... ทัวร์สต๊อกโฮล์ม

 • 07.45 เริ่มออกเดินทางโดยเราจะนั่งรถไฟจากสถานีรถไฟอุปซอลาไปยังสถานีรถไฟสต๊อกโฮล์ม (ค่าโดยสาร 89 SEK สำหรับบุคคลทั่วไป และ 79 SEK สำหรับผู้ที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี)
 • 09.00 ศาลากลางเมืองสต๊อกโฮล์ม (Stockholm City Hall) ซึ่งเราได้จอง private guided tour เอาไว้สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม (ค่าเข้าชม 100 SEK สำหรับบุคคลทั่วไป และ 80 SEK สำหรับนักเรียน*)
 • 10.00 เดินชมบรรยากาศและทิวทัศน์เลียบฝั่งน้ำไปยังเมืองเก่า (Gamla Stan)
 • 10.30 ชมบรรยากาศเมืองเก่าสต๊อกโฮล์ม (Gamla Stan) ที่เต็มไปด้วยตรอกซอกซอยเล็กๆน้อยๆ ร้านขายของที่ระลึก มากมาย รวมไปถึงถนนที่แคบที่สุดในสต๊อกโฮล์ม (Mårten Trotzigs Gränd)
 • 11.00 ท่านสามารถเลือกชมพิพิธภัณฑ์หรือพระราชวังได้ตามอัธยาศัย โดยทางเราได้จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับ รายละเอียดและการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวหลักๆของสต๊อกโฮล์มให้ download ได้ ที่นี่

เที่ยวใกล้ๆ... ทัวร์อุปซอลา

สำหรับท่านที่อาจจะไม่มีเวลามากนัก เราได้จัดเตรียมทัวร์เมืองอุปซอลาโดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มสำหรับท่านที่มีความสนใจแตกต่างกัน

ทัวร์อุปซอลา 1 – ค้นหาเมืองเก่าอุปซอลาในตำนาน

สำหรับท่านที่สนใจอยากเห็นเมืองเก่าอุปซอลา ซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนานตั้งแต่คริสตศตวรรษที่ 3

 • 08.45 ออกเดินทางด้วยรถโดยสายประจำทาง (ค่าโดยสาร 20 SEK สำหรับบุคคลทั่วไป และ 12 SEK สำหรับผู้ที่มี อายุไม่เกิน 25 ปี)
 • 09.20 เมืองเก่าอุปซอลา (Gamla Uppsala)
 • 10.10 เดินทางกลับมายังตัวเมืองอุปซอลาด้วยรถโดยสารประจำทาง (ค่าโดยสาร 20 SEK สำหรับบุคคลทั่วไป และ 12 SEK สำหรับผู้ที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี)
 • 11.00 เข้าชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ Gustavianum (ค่าเข้าชม 50 SEK สำหรับบุคคลทั่วไป และ 40 SEK สำหรับ นักเรียน*)

ทัวร์อุปซอลา 2 – ชิลๆกับมุมสวยๆในตัวเมืองอุปซอลา

ท่านที่อยากจะชื่นชมบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำของเมืองอุปซอลา เรามีโปรแกรมเดินทัวร์สถานที่สำคัญของเมืองอุปซอลาดังนี้

 • 09.15 เดินชมทัศนียภาพริมฝั่งแม่น้ำ
 • 09.45 ชมปราสาทอุปซอลา (Uppsala Castle)
 • 10.10 ชมวิหารประจำเมืองอุปซอลา (Uppsala Cathedral) ซึ่งเป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวีเดนและสูงที่สุดใน ภูมิภาคสแกนดิเนเวีย
 • 11.00 เข้าชมพิพิธภัณธ์วิทยาศาสตร์ Gustavianum (ค่าเข้าชม 50 SEK สำหรับบุคคลทั่วไป และ 40 SEK สำหรับ นักเรียน*)

ในการซื้อบัตรเข้าชมสถานที่ในราคานักเรียน ผู้เข้าชมจำเป็นต้องแสดงบัตรนักเรียน(ที่ยังไม่หมดอายุ)เพื่อรับสิทธิ์ดังกล่าว