Contact us |

Journey to Uppsalaเกี่ยวกับอุปซอลา

อุปซอลาคือเมืองใหญ่เป็นอันดับที่ ๔ ของประเทศสวีเดน ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของกรุงสต๊อกโฮล์มราว ๗๐ กิโลเมตร อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดเมืองหนึ่งในแถบสแกนดิเนเวีย เมืองอุปซอลาถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยจักรวรรดิโรมัน (ค.ศ.๐-๔๐๐) โดยเป็นศูนย์กลางด้านศาสนา เศรษฐกิจและการเมือง และด้วยความเป็นมาอันยาวนานนี้เอง อุปซอลาจึงมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์ของสวีเดนอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น มหาวิหารประจำเมืองอุปซอล่า อันเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในแถบสแกนดิเนเวียและถูกสร้างขึ้นในคริสตศตวรรษที่ ๑๓ รวมไปถึงมหาวิทยาลัยอุปซอลา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในสวีเดนและถูกตั้งขึ้นในปีค.ศ.๑๔๗๗ ฯลฯ นอกจากนี้เมืองอุปซอลายังมีทิวทัศน์ที่งดงามเนื่องจากมีแม่น้ำฟิวริสไหลผ่านกลางเมือง และแบ่งเมืองออกเป็นส่วนเมืองเก่าและเมืองใหม่อย่างชัดเจนอีกด้วย


การเดินทางมายังอุปซอลา

โดยเครื่องบิน

สนามบินที่ใกล้ที่สุดคือสนามบินออลันดาแห่งกรุงสต๊อกโฮล์ม โดยตั้งอยู่ประมาณ ๔๐ กิโลเมตรห่างจากอุปซอลา สนามบินออลันด้าเป็นสนามบินนานาชาติขนาดใหญ่และมีเที่ยวบินระหว่างเมืองต่างๆกว่า ๑๕๙ เมืองต่อวัน โดยท่านสามารถเดินทางโดยรถไฟหรือรถโดยสารประจำทางจากสนามบินออลันด้ามายังเมืองอุปซอลาได้อย่างง่ายดาย

ถ้าท่านมีอายุต่ำกว่า ๒๖ ปี เราแนะนำให้ท่านซื้อตั๋วเครื่องบินจาก SAS ที่ www.flysas.comโดยซื้อตั๋วโดยสารสำหรับเยาวชน (Youth fare)โดยรถไฟ

สถานีรถไฟประจำเมืองอุปซอลาตั้งอยู่ในเขตเมืองใหม่และเป็นสถานีเชื่อมต่อที่สำคัญของประเทศสวีเดน เราแนะนำให้ท่านโดยสาร regional train ซึ่งใช้เวลาประมาณ ๒๐ นาทีจากสนามบินออลันดา(Arlanda C)มายังอุปซอลา(Uppsala C) สถานีรถไฟ Arlanda C ตั้งอยู่ภายในอาคาร ๕ ในพื้นที่ชื่อว่า Sky City โดยมีรถไฟจากสถานีนี้มายังเมืองอุปซอลาทุกๆ ๓๐ นาทีเกือบตลอดทั้งวัน ตั๋วราคามาตรฐานสำหรับรถไฟเที่ยวนี้ มีราคาประมาณ ๑๕๐ โครนา (๑๗ ยูโร)

ในกรณีที่ท่านต้องการเดินทางระหว่างสต๊อกโฮมและอุปซอลา มีรถไฟอย่างน้อยทุกๆ ๓๐ นาทีที่วิ่งระหว่างสถานี Stockholm C และ Uppsala C (และมีมากขึ้นในช่วงเวลาเร่งด่วน) โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 40-55 นาที และราคาอยู่ระหว่าง ๙๐ โครนา (๑๐ ยูโร) และ ๑๒๐ โครนา (๑๓ ยูโร) ขึ้นอยู่กับรถไฟที่ท่านเลือก

ท่านสามารถตรวจสอบตารางเดินทางของรถไฟและจองตั๋วล่วงหน้าได้ที่นี่ [link >> http://www.sj.se/?l=en] อีกทั้งถ้าท่านอายุต่ำกว่า ๒๖ ปี ท่านสามารถซื้อตั๋วสำหรับเยาวชนได้เช่นเดียวกันโดยรถโดยสารประจำทาง

อีกทางเลือกที่ประหยัดสำหรับเดินทางจากสนามบินออลันดามายังเมืองอุปซอลา รถโดยสารประจำทางหมายเลข ๘๐๑ วิ่งทุกๆ ๓๐ นาทีเกือบตลอดทั้งวัน ระหว่างสนามบินออลันดาและอุปซอลา แต่อย่างไรก็ตามการเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางใช้เวลาประมาณ ๔๕ นาที ด้วยราคา ๗๕ โครน (๘.๕๐ ยูโร) โดยตั๋วรถโดยสารประจำทางไม่สามารถซื้อหรือจองล่วงหน้าได้และต้องซื้อที่สนามบินเท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางนั้น ท่านสามารถค้นพบได้ที่นี่ [http://www.swedavia.com/arlanda/to-from/bus/]


การเดินทางภายในเมืองอุปซอลา

ถึงแม้ว่าใจกลางเมืองและสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของอุปซอลาสามารถเดินถึงกันได้ ระบบขนส่งมวลชนของอุปซอลาก็เป็นอีกทางเลือกนึงในการเยี่ยมชมเมืองที่สะดวกสบาย (เหมือนกับเมืองใหญ่เมืองอื่นๆในทวีปยุโรป) ท่านสามารถซื้อตั๋วผ่านเครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติที่สถานีรถไฟอุปซอลาหรือบนรถโดยสาร(ซึ่งรับเฉพาะบัตรเครดิตเท่านั้น) ตั๋วโดยสาร ๑ เที่ยวราคา ๒๕ โครน (๒.๖๐ ยูโร) เมื่อซื้อผ่านเครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ และ ๓๐ โครนา (๓.๒๐ ยูโร) เมื่อซื้อบนรถโดยสาร ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบขนส่งมวลชนในเมืองอุปซอลาและพื้นที่ใกล้เคียง (Upplands Lokaltrafik) สามารถค้นพบได้ที่นี่ [ http://www.ul.se/en/]

รถแท็กซี่เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง แต่เราไม่แนะนำให้ท่านโดยสารรถแท็กซี่ในประเทศสวีเดน อันเนื่องมาจากอัตราค่าโดยสารที่สูงมาก!